Είναι ασφαλές το Neon 54 Casino; Το Neon54 Casino ανήκει στην αξιόπιστη και γνωστή εταιρεία, η οποία διαθέτει και άλλες ιστοσελίδες καζίνο.

Dr. Jeffrey D. Thompson, D.C., B.F.A.
http://www.neuroacoustic.com/entrainment.html

This is an important article on the history and research on binaural beats with many references to papers and studies.