Είναι ασφαλές το Neon 54 Casino; Το Neon54 Casino ανήκει στην αξιόπιστη και γνωστή εταιρεία, η οποία διαθέτει και άλλες ιστοσελίδες καζίνο.

Particle of the God

Intrigued by the question, “Where is consciousness coming from,” I decided to research this topic to find answers to the question that was stuck in my mind for years now. From the research, I have discovered, incredible, incalculable amounts of knowledge that is plain...

Color Sacred Geometry

My interests have gravitated between color, sound and Architecture. I have found a great resource in Ani Williams which includes some of the Pythagorean theories in color and form. Such as the five dimensional geometric shapes, which are the tetrahedron, cube,...