Είναι ασφαλές το Neon 54 Casino; Το Neon54 Casino ανήκει στην αξιόπιστη και γνωστή εταιρεία, η οποία διαθέτει και άλλες ιστοσελίδες καζίνο.

The word Naad means “cosmic sound.” The word Yoga means union or “to yoke.” Union with sound is
the goal of Naad Yoga. To understand what that means we have to think about the nature of sound itself. In yogic terminology there are two kinds of sounds in the Universe, Ahad sounds and Anahad sounds. Ahad sounds are sounds created by something striking something else. If you pluck the “A” string of a guitar, it will vibrate 440 times per second, creating a vibration in the surrounding air that transfers that exact vibratory rate into the surrounding environment. That is an Ahad sound.