Είναι ασφαλές το Neon 54 Casino; Το Neon54 Casino ανήκει στην αξιόπιστη και γνωστή εταιρεία, η οποία διαθέτει και άλλες ιστοσελίδες καζίνο.

The deeper knowledge, mysticism and science journey into sound the more it seems to be at the root of everything. In this paper I want to explore the states of consciousness in which we can access divine sound and the musical manifestation of this experience. During my immersion into the world of sound healing there have been two past teachings that keep coming obsessively to mind. The first was practicing Vipassana meditation, which focuses on the breath, observing the body and mind, without attaching oneself to the thoughts, emotions or sensations that come up. Vipassana meditation cultivates being present without judgement. The second experience was attending a workshop on Free Improvisation which focused on being intensely aware of sound and the connection with our instrument. Improvisation is “the process of combining the knowledge and skills we possess with the possibilities and materials available in the moment, and spontaneously creating something.” 1