Είναι ασφαλές το Neon 54 Casino; Το Neon54 Casino ανήκει στην αξιόπιστη και γνωστή εταιρεία, η οποία διαθέτει και άλλες ιστοσελίδες καζίνο.

The use of vibration is a powerful tool that not only affects the energy, emotions, & spirit of matter, but matter itself; this is not pseudo-science (as some medias would have you believe) but a documented phenomena that connects sound to colour, to frequency, to every living cell (or parasite for example). The science behind using specific vibrations to resonate small organisms – such as cells, bacteria, & viruses – is documented starting in the 1930’s by Royal Raymond Rife. The validity behind Rife’s research and life (including his wikipedia article) has come greatly into question by many medical science groups, who have made it difficult for the general public to find concrete information on Rife’s life.