Είναι ασφαλές το Neon 54 Casino; Το Neon54 Casino ανήκει στην αξιόπιστη και γνωστή εταιρεία, η οποία διαθέτει και άλλες ιστοσελίδες καζίνο.

Tinnitus Treatment

AudioNotch.com claims they have an effective treatment using sound for Tinnitus. We also have a treatment with do with sound for Tinnitus at the Institute that has been quite successful. Ratings Current Average Ratings Overall Grade Avg: 0/5 Interesting Avg: 0/5...

Tinnitus

Music therapy in an early stage of tinnitus can prevent tinnitus from becoming a chronic condition39. 39. Grapp M, Hutter E, Argstatter H, Plinkert PK, Bolay HV. Music therapy as an early intervention to prevent chronification of tinnitus. Int J Clin Exp Med. 2013 Aug...

Postpartum Well-being

Using music therapy during childbirth decreased post-natal anxiety and pain, increases the satisfaction with childbirth and reduces the likelihood of postpartum depression38. 38. Simavli S, Kaygusuz I, Gumus I, Usluogullar? B, Yildirim M, Kafali H. Effect of music...

Anti-seizure Remedy

The latest 2014 study revealed that listening to Mozart K 448 (Sonata for Two Pianos in D major) reduced the seizure recurrence and epileptiform discharges in children epilepsy36. The antiepileptic effect of Mozart’s sonata has been earlier demonstrated by...

Chronic Headaches & Migraine Treatments

We currently have a CD for headaches being used at Massachusetts General Hospital in Boston that uses incorporates binaural beats with a difference frequency of 1.45 hertz. We also have tuning forks tuned to the same frequencies that have been quite effective for...