Είναι ασφαλές το Neon 54 Casino; Το Neon54 Casino ανήκει στην αξιόπιστη και γνωστή εταιρεία, η οποία διαθέτει και άλλες ιστοσελίδες καζίνο.

We talk often of Man’s many bodies; etheric, causal, mental, astral to name just some of these. The most significant of these is generally not as well recognized or understood. It is the Sound Body. According to the theosophical treatises, sound is the carrying agent of man’s consciousness. In the same way that the Absolute issued the initial creative word to call into active manifestation out of the endless potential the countless forms and shapes of etheric, subtle, astral and gross matter, so too does the spirit use sound to call the individual soul into manifestation in the many bodies.