Είναι ασφαλές το Neon 54 Casino; Το Neon54 Casino ανήκει στην αξιόπιστη και γνωστή εταιρεία, η οποία διαθέτει και άλλες ιστοσελίδες καζίνο.

Music is good for your heart. Research shows that it is musical tempo, rather than style. Italian and British researchers32 recruited young men and women, half of whom were trained musicians. The participants slipped on head phones and listened to six styles of music, including rap and classical pieces, with random two-minute pauses. As the participants kicked back and listened, the researchers monitored their breathing, heart rates and blood pressure. The participants had faster heart and breathing rates when they listened to lively music. When the musical slowed, so did their heart and breathing rates. Some results were surprising. During the musical pauses, heart and breathing rates normalized or reached more optimal levels. Whether or not a person liked the style of music did not matter. The tempo, or pace, of the music had the greatest effect on relaxation.

32. Bernardi L, Porta C, Sleight P. Cardiovascular, cerebrovascular, and respiratory changes induced by different types of music in musicians and non-musicians: the importance of silence. Heart. 2006 Apr;92(4):445-52. PubMed